شعر ترکی | بلاگ

شعر ترکی

تعرفه تبلیغات در سایت

سن گول گینن، دنیا گولسون

(تو بخند ، دنیا بخندد)

بلوت آغلاسین، گوللر گولسون

(ابر گریه کند، گلها بخندند)

سن گولنده ، ایللر گولسون

(وقتی تو میخندی،اقوام بخندند)

دوشمان آغلاسین، دوستلار گولسون

(دشمن گریه کند، دوستان بخندند)

وار اولگونان، دنیا سنه وار اولسون

(تو بمان ، دنیا از آن تو شود)

گویلون سنین شاد، دوشمانین نا شاد اولسون

(دل تو شاد، و دشمنت غمگین شود)

هر کس که شاد ایستر سنی بو ساعت

(هرکسی که در این زمان تو را شاد میخواهد)

اوزو گولسون، دوداخلاری شاد اولسون

(چهره اش خندان و لبانش خندان باشد)

سن اوزون بیر گلستان ، گولین سنین یانیندا رنگی یوخدور

(تو خودت یه گلستان پر گل هستی، گل در نزد تو جلوه ای ندارد)

سن گولنده، دنیا گولور، ارزشین گولدن چوخدور

(وقتی تو میخندی، دنیا میخندد، تو از گل با ارزش تر هستی)

سن گول"دونیا گولسون",...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 274 تاريخ : سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت: 10:44

بير عمري‌ دي‌ ، غربتده‌ گچيب‌ ، عمر عزيزيم‌

ميليم‌ دي‌ كه‌ بيرده‌ ، سووارام‌ جاني‌ وطنده‌

یک عمر، عمر عزیزم در غربت سپری شد

مایلم که دوباره جانم را در وطنم سیراب کنم

 

يوز شهريده‌ گر، يوز  اوين‌ اولسا

ورمز داديني‌ ، بير قيسيمينجا توپراق‌ وطنده‌

اگر صد خانه در صد شهرمختلف( غربت) داشته باشی

مزه یک مشت خاک وطنت را نخواهد داد

 

من‌ اولسم‌ اگر ، شهر گل‌ و بلبل‌ و ريحانو چمنده‌

آختار تاپاجاخسان‌ ، روحيمي‌ ، گلزار وطنده‌

اگر من در شهر گل و بلبل و ریحان( بهشت روی زمین) هم بمیرم

روحم را در گلزار وطن خواهی یافت

 

هر يرده‌ اگر صدريده‌ ، چون‌ شاه‌ دولانسان‌

قربانيق‌ آدينان‌ وره‌ يوز ، جاني‌ وطنده‌

اگر در غربت همه جا ترا مانند پادشاهان و بزرگان در بالای مجالس بنشانند

لذت زندگی کردن به اندازه یه فرد معمولی در وطن را نخواهد داشت

 

غربتده‌ چكللر باشوا ، دست‌ نوازش‌

واردي‌ شرفي‌ ، يانديرا گون‌ ، رخساري‌ وطنده‌

در غربت هرچند که دست نوازش به سرت می کشند؟

ولی رخسار آفتاب سوز وطن بر آن ( مقدم است) شرف دارد

 

مجنون‌ اولوب‌ ليلي‌ ني‌ غربتده‌ تاپيرديم‌

هيهات‌ اولوب‌ ، ليلي‌ ده‌ ،<SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-theme-font:

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 160 تاريخ : جمعه 31 خرداد 1392 ساعت: 12:10

                                                 
 گُون ، او گُون لَر واريـدي ، سَـن مَنـي لَه ، ناز اِلَدين

                                 آتاما ، ناز لا باخيـب ، عشـوه ني ، آغاز اِلَدين

زمانی بود که تو به واسطه من ، ناز کردی
با ناز به پدرم نگاه کرده و برایش عشوه گری نمودی


چوخ باخيب چَرخ سَنه ، نازلي باخِيش لا ، سَنده اونا

                                   مَــني گورسَــديـن اونـا ، بيـرقَـدر ناز اِلَدين

تو و چرخ گردون با نگاه های همراه با ناز به هم نگریستید
مرا به او نشان داده و برایش کمی ناز کردی
 

سَنـي اينجيـديـم اوگُـون ، دَردي وو آترديـم ، آنــا

                                 سَـن چِكيب دَردي ولي ، گولْمَگي آغاز اِلَدين

ترا در آن روز ( تولد) آزردم و دردت را زیاد کردم
تو با وجود تحمل درد، خندان شدی
 

يوخيـدي طاقتيم حَتـي ، سَسْليـَم ، ســو ايسْتـيرم

                                 قــويمادين مَـن آقليـام ، نــازوو ، آغاز اِلَدين


من حتی قادر به خواستن آب هم نبودم
با ناز خودت ،نگذاشتی من گریه کنم
 

ايسْتَديم مَنْ آقليام ، تَـرك اِلَدين سَــنْ ، يـوخوني

                                    مَنــي باسْتين بارقووا ، نازي سَنْ ، آغاز اِلَدين


تا خواستم گریه کنم،دست از خواب کشیدی
مرا در آغوش گرفته و ناز کردنت را آغاز کری
 

بِشيگيمْدَهْ آغـلاديـمْ ، بارقوو آچْتينْ سَــنْ ، مَنَــهْ

                                     قيرخْ دامارْ دانْ مَنَهْ سَنْ ، لُطْفوو دَمْسازْ اِلَدين

 درون گهواره ام چون گریه کردم، آغوشت را برایم گشودی
لطف خودت را که از چهل رگ متصاعد می شد نثارم کردی


آياقْ اوسْتَـهْ دورْماقـاْ ، مَنيـمْ تَـوانيـمْ ، يـوخيـدي

                                      سَـنْ تـوتـوبْ اَلْـلَريميْ ، قـادِرِ ، پَـرْواز اِلَدين

 من توان ایستادن روی پاهایم را نداشتم
تو دستانم را گرفته و مرا توانمند پرواز نمودی


گِجَـهْ لَـرْ ياتـماديـنْ اَوٌلْ ، مَنـيْ ياتْـديـرْدِنْ ، آنـا

                                     يوْخوْلوْ گوزْلَرينَنْ ، هِيْ مَنيْ ، نـازْ ، نازْ اِلَدين

 شب ها تا قبل از اینکه من بخوابم ، نخوابیدی
با چشمان خواب آلوده ات، هی مرا ناز کردی
 

گِجَهْ گونْنـوزْ ، مَنَـهْ ، لايْ لايْ ديْدينْ ، تاْ كِهْ ياْتام

                                    شِيْطَنَتْ چـونْ اِلَ ديمْ ، سَنْدَهْ مَنيْ نازْ اِلَدين

برای اینکه من استراحت کنم، شب و روز برایم لالایی خواندی
هنگامی هم که شیطنت کردم، باز مرا نازم کردی
 

مِـهَرَبانْ ليـقْ اِلَـديـنْ ، مَنْـدَهْ سَنَـهْ نـازْ ، اِلـَديـم

                                  هَرْ نَقَدْرْ جوورْ اِلَديمْ ، سَنْـدَهْ مَنيْ ، نازْ اِلَدين


تو به من محبت نمودی، من هم برای تو ناز کردم
هرچقدر به تو جفا کردم ، تو هم منو نازم کردی
 

شيـرِهْ جانْلاْ مَنـيْ ، بَسْـلَدينْ ، مَـنْ اُلـْدومْ جَـوانْ

                                  يِريَنْـدَهْ مَنَـهْ بـاخْـديـنْ ، اوزووَهْ ، نازْ اِلَدين

باشیره جانت مرا پروراندی تا جوان شدم
وقتی که من راه میرفتم، تو به خودت افتخار میکردی
 

چـوخْ زَمانْ آنـاماديمْ ، باشيمْ مَنيمْ دِيْدِيْ ، داْشا

                                  ديْزوونْ اُسْتَهْ گوْيوبْ، باشيْميْ سَنْ، نازْ اِلَدين

خیلی وقت ها، نادانی کردم و سرم به سنگ خورد
تو سرم را روی زانویت گذاشتی و منو نازم کردی
 

اوويْمَهْ گَليبْ اُلُوبْ ، صاحِبْخانَهْ ، اُزْگَهْ قيْزيْ

                                  سَنْ مَنيمْ خاْطيريمَهْ ، اُزْگَهْ قيزينْ ، نازْ اِلَدين

دختر دیگری (همسرم) به خانه ام آمد و صاحب خانه شد
تو به خاطر من ، همسرم را نیز ، ناز کردی
 

آتاوو يا آناوو ، چوخْ لِي زَمانْ آتـْدينْ ، آنـا

                                     مَني باسْتين بارقووا ، هي مَني سَن ناز اِلَدين

در بیشتر مواقع، پدر و مادرت را رها کردی، مادر
 مرا در آغوش گرفتی و نازم کردی

قارا گونْلي گِجَه لَر ، سَن نِجَه آجْ ياتين، آنا

                                   واريدي هَرنَه تَواندا ، قارنيمي سَن ساز اِلَدين

 شب های سیاهی را چگونه گرسنه خوابیدی ، مادر
باهرچه که در توانت بود، شکم منو سیر کردی


دَردوو هِچْ بيلمَديم ، گورَندَه مَني سويلَدين

                                   قاپيدان گيرْمَگيمَهْ ، هِي مَني ، سَن ناز اِلَدين

من دردهای ترا هرگز نفهمیدم، چون هر وقت منو دیدی لبخند زدی
هر وقت از در وارد شدم، تو همش منو نازم میکردی
 

گَلْميشَم مَن يانووا ، گَلْ مَني ناز ايلَه آنا

                                  اُلْمِشامْ نازووا پَروَردَه ، بَسْكي مَني ، ناز اِلَدين.

دوباره آمده ام  پیش تو، بیا منو نازم کن مادر
من ناز پرورده تو شده ام، از بس منو نازکردی.

‍                                                                                               ۸۷/10/۱۱

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 575 تاريخ : جمعه 20 تير 1393 ساعت: 21:52

داغلاردان‌  انديم‌ چمنه‌ ،

 قدم‌ قويدوم‌ ياسمنه‌

من‌ مينميشم‌  بير بالونا ،

وريلميشام‌ بير خالينا

گويليم‌ ديير ، گت‌ يانينا،

قويما چيخا يارون‌ الدن‌

بالون‌ اوچار گويدن‌ گدر ،

غريبي‌ يارا يتيرر

غصه‌سي‌ اوركدن‌ گدجن‌ ،

قويما سازون‌ سنده‌ الدن‌

گويده‌ بولوت‌ ، يرده‌ بولوت‌ ،

اورك‌ دوشوب‌ درده‌ بولوت‌ ،

بولوت‌ ديير من‌ آغلارام‌ ،

طاقتووي‌  ورمه‌ الدن‌

گويدن‌ باخارام‌ من‌ يره‌ ،

شايد يارم‌ گويله‌ گله‌ ،

باش‌ گوتيره‌ يردن‌ گويه‌

منده‌ نفس‌ چكم‌ الدن‌ 

گويدن‌ يره‌ گون‌ شفق‌ سالار،

قارانليق‌ لا ،

ايشيق‌ لانار

ديه‌ سن‌ يارين‌ اوزو دور،

ايشيق‌ گلرير گويه‌ يردن‌

بير اليمده‌ وار اورگيم‌ ،

بير اليمده‌ بير دسته‌ گل‌ ،

هر بيري‌ بير جور سولاجاق‌ ،

گدسه‌ او بيرسي‌ الدن‌ 

اورگيمي‌ گلدان‌ ايله‌ ،

قانينه‌  گل‌ غلطان‌ ايله‌

آلگينن‌ قاني‌ گلداني‌ ،

منيم‌ الدن‌ ، منيم‌ الدن‌

جان‌ گلدي‌ ، اولميش‌ قلبيمه‌

گل‌ وردي‌ جانين‌ قلبيمه‌ ،

محبت‌ له‌ سووار گينن‌ ،

قويما الدن‌ ،

قويما الدن‌ 

 

75/4/31

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 286 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1392 ساعت: 11:10

گجه گلسن باشیم اوسته دییرم سوزلریمی

                                    سن گلن یول لارا هردم  دوزرم  گوزلریمی

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 132 تاريخ : جمعه 6 ارديبهشت 1392 ساعت: 10:31

اولما بو دونیادن یورگون گوزلیم « یورگون»

گوره بیلسیدیم سنی من یووخدان بیرگون« یورگون »

جهدالردیم جیخادام یادیندان بو کلمه نی دایم

نیه سن بو زماندان اولوبسان یورگون « یورگون »

 

تقدیم به یورگون عزیز و تشکر از نظراتت ۱۴/۱/۹۲

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 112 تاريخ : پنجشنبه 5 ارديبهشت 1392 ساعت: 9:37

آرشیو مطالب

لینک دوستان

نظر سنجی

شما در چه گروه سنی قرار دارید و نظرتان درباره مطالب وبلاک من چیست؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :