خانه دوست م.ت.اجلی

مطالب مرتبط

دروغ نمیگویند

آیینه تمام قد

سرت را بالا بگیر به من نگاه کن میخواهم خودم را در آیینه چشمانت تمام قد تماشا کنم چون چشمان تو تنها آیینه یی هستند که دروغ نمیگویند 

نمایش ادامه مطلب


خود شکن آیینه شکستن خطاست

شهرام گفت: امیدوارم همیشه دلتون جوون بمونه آقای اجلی.در جوابش گفتم:من که دلم به حرف من نیست اصلا با من راه نمیاد ، میگه من 13 سالمهدر حالی که آینه حرف دیگه ای میزنه.نمیدونم قبلا به من آموخته بودند ؛ خود شکن آیینه شکستن خطاست و من در آیینه خودمو شکستمسعید گفت: آیینه دروغ میگه،دل خوش مهمهآهی کشیدم و گفتم: نمیدونم قبلا به من آموخته بودند ؛ خود شکن آیینه شکستن خطاست و من در آیینه خودمو شکستم. سعید گفت: بله ودیگر کسی چیزی نگفت. ۱۹۲۷ - ۸/۲/۱۳۹۲

نمایش ادامه مطلب


راست و دروغ

 یک افسانه‌اي يوناني است ؛ درباره راست و دروغ كه در آن آمده‌است: روزي راست به حمام رفت ، بنابر اتفاق دروغ هم همانروز به حمام رفته بود ، وقتي لباس‌هايش را درمي آورد متوجه لباس هاي پاكيزه و تميز راست شده ، فكري كرد وخيلي زود خودش را شست و با پوشيدن لباس راست از حمام خارج شد. راست وقتي حمام كردنش تمام شد و خواست لباسش را بپوشد، ديد لباس‌هايش نيستند و يك دست لباس ديگري آنجاست ، خواست آن‌ها را بپوشد، چون اين كار با مرام و منش او كه راستي بود، مغايرت داشت اين كار را نكرد و بدون لباس بيرون آمده ، از آن‌روز به بعد همه دروغ را كه لباس راست را برتن كرده بود؛ راست و خود راست را كه برهنه بود ؛ دروغ مي ناميدند و كسي داستانش را باور نمي‌كرد . اكنون ماجراي اين صاحبان امكانات نيز با دادن پوشش راستي و حقيقت به اعمالشان ، خود را راست و هركس را كه بخواهند دروغ جلوه مي‌دهند.

نمایش ادامه مطلب