گَلْ مَني ناز ايلَه آنا( مادرم بیا منو نازم کن)

ساخت وبلاگ
چکیده : &nbs... با عنوان : گَلْ مَني ناز ايلَه آنا( مادرم بیا منو نازم کن) بخوانید :

                                                 
 گُون ، او گُون لَر واريـدي ، سَـن مَنـي لَه ، ناز اِلَدين

                                 آتاما ، ناز لا باخيـب ، عشـوه ني ، آغاز اِلَدين

زمانی بود که تو به واسطه من ، ناز کردی
با ناز به پدرم نگاه کرده و برایش عشوه گری نمودی


چوخ باخيب چَرخ سَنه ، نازلي باخِيش لا ، سَنده اونا

                                   مَــني گورسَــديـن اونـا ، بيـرقَـدر ناز اِلَدين

تو و چرخ گردون با نگاه های همراه با ناز به هم نگریستید
مرا به او نشان داده و برایش کمی ناز کردی
 

سَنـي اينجيـديـم اوگُـون ، دَردي وو آترديـم ، آنــا

                                 سَـن چِكيب دَردي ولي ، گولْمَگي آغاز اِلَدين

ترا در آن روز ( تولد) آزردم و دردت را زیاد کردم
تو با وجود تحمل درد، خندان شدی
 

يوخيـدي طاقتيم حَتـي ، سَسْليـَم ، ســو ايسْتـيرم

                                 قــويمادين مَـن آقليـام ، نــازوو ، آغاز اِلَدين


من حتی قادر به خواستن آب هم نبودم
با ناز خودت ،نگذاشتی من گریه کنم
 

ايسْتَديم مَنْ آقليام ، تَـرك اِلَدين سَــنْ ، يـوخوني

                                    مَنــي باسْتين بارقووا ، نازي سَنْ ، آغاز اِلَدين


تا خواستم گریه کنم،دست از خواب کشیدی
مرا در آغوش گرفته و ناز کردنت را آغاز کری
 

بِشيگيمْدَهْ آغـلاديـمْ ، بارقوو آچْتينْ سَــنْ ، مَنَــهْ

                                     قيرخْ دامارْ دانْ مَنَهْ سَنْ ، لُطْفوو دَمْسازْ اِلَدين

 درون گهواره ام چون گریه کردم، آغوشت را برایم گشودی
لطف خودت را که از چهل رگ متصاعد می شد نثارم کردی


آياقْ اوسْتَـهْ دورْماقـاْ ، مَنيـمْ تَـوانيـمْ ، يـوخيـدي

                                      سَـنْ تـوتـوبْ اَلْـلَريميْ ، قـادِرِ ، پَـرْواز اِلَدين

 من توان ایستادن روی پاهایم را نداشتم
تو دستانم را گرفته و مرا توانمند پرواز نمودی


گِجَـهْ لَـرْ ياتـماديـنْ اَوٌلْ ، مَنـيْ ياتْـديـرْدِنْ ، آنـا

                                     يوْخوْلوْ گوزْلَرينَنْ ، هِيْ مَنيْ ، نـازْ ، نازْ اِلَدين

 شب ها تا قبل از اینکه من بخوابم ، نخوابیدی
با چشمان خواب آلوده ات، هی مرا ناز کردی
 

گِجَهْ گونْنـوزْ ، مَنَـهْ ، لايْ لايْ ديْدينْ ، تاْ كِهْ ياْتام

                                    شِيْطَنَتْ چـونْ اِلَ ديمْ ، سَنْدَهْ مَنيْ نازْ اِلَدين

برای اینکه من استراحت کنم، شب و روز برایم لالایی خواندی
هنگامی هم که شیطنت کردم، باز مرا نازم کردی
 

مِـهَرَبانْ ليـقْ اِلَـديـنْ ، مَنْـدَهْ سَنَـهْ نـازْ ، اِلـَديـم

                                  هَرْ نَقَدْرْ جوورْ اِلَديمْ ، سَنْـدَهْ مَنيْ ، نازْ اِلَدين


تو به من محبت نمودی، من هم برای تو ناز کردم
هرچقدر به تو جفا کردم ، تو هم منو نازم کردی
 

شيـرِهْ جانْلاْ مَنـيْ ، بَسْـلَدينْ ، مَـنْ اُلـْدومْ جَـوانْ

                                  يِريَنْـدَهْ مَنَـهْ بـاخْـديـنْ ، اوزووَهْ ، نازْ اِلَدين

باشیره جانت مرا پروراندی تا جوان شدم
وقتی که من راه میرفتم، تو به خودت افتخار میکردی
 

چـوخْ زَمانْ آنـاماديمْ ، باشيمْ مَنيمْ دِيْدِيْ ، داْشا

                                  ديْزوونْ اُسْتَهْ گوْيوبْ، باشيْميْ سَنْ، نازْ اِلَدين

خیلی وقت ها، نادانی کردم و سرم به سنگ خورد
تو سرم را روی زانویت گذاشتی و منو نازم کردی
 

اوويْمَهْ گَليبْ اُلُوبْ ، صاحِبْخانَهْ ، اُزْگَهْ قيْزيْ

                                  سَنْ مَنيمْ خاْطيريمَهْ ، اُزْگَهْ قيزينْ ، نازْ اِلَدين

دختر دیگری (همسرم) به خانه ام آمد و صاحب خانه شد
تو به خاطر من ، همسرم را نیز ، ناز کردی
 

آتاوو يا آناوو ، چوخْ لِي زَمانْ آتـْدينْ ، آنـا

                                     مَني باسْتين بارقووا ، هي مَني سَن ناز اِلَدين

در بیشتر مواقع، پدر و مادرت را رها کردی، مادر
 مرا در آغوش گرفتی و نازم کردی

قارا گونْلي گِجَه لَر ، سَن نِجَه آجْ ياتين، آنا

                                   واريدي هَرنَه تَواندا ، قارنيمي سَن ساز اِلَدين

 شب های سیاهی را چگونه گرسنه خوابیدی ، مادر
باهرچه که در توانت بود، شکم منو سیر کردی


دَردوو هِچْ بيلمَديم ، گورَندَه مَني سويلَدين

                                   قاپيدان گيرْمَگيمَهْ ، هِي مَني ، سَن ناز اِلَدين

من دردهای ترا هرگز نفهمیدم، چون هر وقت منو دیدی لبخند زدی
هر وقت از در وارد شدم، تو همش منو نازم میکردی
 

گَلْميشَم مَن يانووا ، گَلْ مَني ناز ايلَه آنا

                                  اُلْمِشامْ نازووا پَروَردَه ، بَسْكي مَني ، ناز اِلَدين.

دوباره آمده ام  پیش تو، بیا منو نازم کن مادر
من ناز پرورده تو شده ام، از بس منو نازکردی.

‍                                                                                               ۸۷/10/۱۱

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 582 تاريخ : جمعه 20 تير 1393 ساعت: 21:52

لینک دوستان

نظر سنجی

شما در چه گروه سنی قرار دارید و نظرتان درباره مطالب وبلاک من چیست؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :